ortalama aylık brüt ücretinizi girin  
  son dört aylık gelirinizi toplayıp 4 e bölüp aylık yazınız    
       
       
  İŞSİZLİK MAAŞI BRÜT TL
  DAMGA VERGİSİ TL
  NET İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA SONUCU TL
 
  işsizlik maaşı tavanı asgari ücret x 0, 80 dir .Bu nedenle maaşınız  
  ne kadar yüksek olursa olsun alabileceğiniz aylık net    
  işsizlik maaşı üst sınırı 2016 Ocak Aralık için net TL dir

2016 yılı Ocak Aralık  ayı güncellemesi yapılmıştır.