Yurt Dışı Emeklilik ve SSK BİLGİ BAĞKUR Uzmanı
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

H U K U K B Ü R O M U Z

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
YURT DIŞI EMEKLİLİK
TENFİZ ( Tanıma )
GAYRİMENKUL
KİRA - TAHLİYE
İŞÇİ ALACAKLARI
ŞİRKET

DAVALARINIZ İÇİN 
HUKUK BÜROMUZU
ARAYINIZ.
 
Av.Neşat DİNER
0232 / 446 34 48
0232 / 483 30 09
0544 / 483 30 09
0532 / 177 91 07

BİR İLKİ BAŞARDIK

Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Fuat TÜTÜNCÜOĞLU'nun
Değerli müşterileri artık işleri ile ilgili ( Mahkeme ve Emeklilik durumlarını ) 
telefon ve mail ile değil Hazırlanmakta olan
yurtdisiemeklilikuzmani.
com
sitemize girerek,verilecek olan şifre ile kendileri görebilecektir.
Bu ... ! Sosyal Güvenlik Alanında TÜRKİYEDE BİR İLK olacaktır.
Bizlere güvenen Tüm Yurttaşlarımıza,Dostlarımıza Teşekkür ederim.
 
Saygılarımla
 
Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 
0232/4463448-4833009
www.fuattutuncuoglu.com

FUAT TÜTÜNCÜOĞLU

FUAT TÜTÜNCÜOĞLU
YÖNETİMİNDE OKUL TADINDA
BİRE BİR UYGULAMALI EĞİTİM
2018 YILI SOSYAL GÜVENLİK
UZMANLARININ
YILI OLACAK

EN ÇOK OKUNANLAR

HABER ARA


Gelişmiş Arama

BUGÜN

TORBA YASA İLE TARIM SSK GERİ DÖNÜYOR

TORBA YASA İLE TARIM SSK GERİ DÖNÜYOR

Tarih 22 Şubat 2011, 12:18 Editör FUAT TÜTÜNCÜOĞLU

TORBA YASA İLE TARIM SSK GERİ DÖNÜYOR

TORBA YASA İLE TARIM SSK GERİ DÖNÜYOR
(5510 SAYILI KANUN DA EK-5.MADDE)
5510 sayılı SS ve GSSK ile 2925 sayılı yasaya tabi çalışma 1.10.2008 tarihinden itibaren durdurulmuştu.1.10.2008 tarihinden önce 2925 sayılı  Kanuna  tabi sigortalıların kazanılmış hakları devam ediyor.Torba yasa ile yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Kanununa eklenen Ek Madde:5 ile Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı düzenlenmiştir.5510 sayılı Yasaya eklenecek olan Geçici 29.madde ile prim geçişleri belirlenmiştir.01.05.2008-30.09.2008 tarihlerinde ilk defa sigortalı olan 2925 sayılı Kanuna tabi olanlar içinde 5510 sayılı yasaya eklenen Ek-5.Maddeden yararlanma hakkı sağlanmıştır.Torba yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa Kanunun Yürürlük tarihi  01.03.2011 olarak belirlenmiştir.
Sigortalılık Süresi Başlaması:
1.)4’üncü madde ifade edilen sigortalılık hallerinde 4-1(a),4-1(b),4-1(c) sigortalı olmayanlar.
2.)İsteğe Bağlı sigortalı olmayanlar.
3.)506 sayılı Kanunun Geçici 20 inci maddesine tabi sandıklarda sigortalı olmayanlar.
4.)SSK,Bağ-Kur,Emekli Sandığı, Banka ve Borsa Sandıklarından aylık yada gelir almayanlar,
5.)18 yaşını dolduran tarım ve orman işlerinde bir hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar,
6.)SGK tarafından hazırlanan sigortalılık başvuru formunu SGK tarafından yetki verilen  muhtarlık, birlik, kuruluş, il veya ilçe tarım müdürlükleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip onaylanmış belgeleri,SGK talep edildiği tarihden itibaren sigortalılık süresi başlar.
Sigortalılığın Sona Ermesi:
1.)4üncü madde sayılan sigortalılık hallerinden dolayı 4-1(a),4-1(b),4-1(c) yada 506 sayılı Kanunun Geçici 20.maddesine tabi sandıklara tabi sigortalı çalışmaya başlayanların sigortalılıkları sona erer.
2.)4-1(b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;
a) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,
b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
c) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
d) Tarımsal faaliyette bulunanlar, sigortalılıkları sona erer.
3.) Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı;
a) Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden,
b) Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden,
c) Gelir ya da aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
d) Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren,sigortalılıkları  sona erer.
Sona Eren Sigortalılık Tekrar Nasıl Başlar:
Sigortalıların 4 üncü madde kapsamında çalışmaları halinde(4-1(a),(b),(c)), bu madde kapsamındaki sigortalılıkları sona erer. Şayet 4-1(a),(b),(c) kapsamında sigortalılık bir şekilde sona erer ise, tekrar sigortalı Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı çalışmasının devam etmesi kaydıyla çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren bu madde kapsamındaki sigortalılıkları kendiliğinden başlar.
Sigortalılık Kapsamı Ne olacak?
Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.
Hangi Sigortalılık Kollarından Sigortalı Olacaklar?
Kısa vadeli sigorta kolları bakımından yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, uzun vadeli sigorta kolları yönünden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nasıl Uygulanacaktır?Şartları Nedir?
a)İş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olmaları,
b)Sigortalılıklarının sona ermemiş olması gerekecektir.
İş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi veya sürekli iş göremezlik geliri ya da malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması  şartları  aranır.
İş Kazası ve Meslek Hastalığının Bildirilmesi Süresi Nedir?
İş kazası ve meslek hastalığı halinde durum, kendilerince veya işverenlerince kolluk kuvvetlerine derhal, SGK  en geç üç iş günü içinde bildirilir.
Sigorta Primi Miktarı Ne kadar?
Sigortalılar, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının % 34,5’i oranında prim öderler. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir.
Bakmakla Yükümlü Olanların Sağlık Sigortası Uygulaması Nasıl Olacak?
Sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanabilmesi için 67 nci maddede sayılan diğer şartların yanı sıra sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.
Primlerin Ödeme  Zamanı Nasıl Belirlenecektir?
Sigortalıların primlerinin yılda bir veya birden fazla dönem halinde ödenmesini ve ödeme tarihlerini belirlemeye SGK yetkilidir.
Kimler için EK Madde :5’deki Hükümler uygulanmaz?
Kamu idarelerinin tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.
Torba Yasada 5510 sayılı SS ve GSSK’na  Geçici Madde:29 ile Prim Ödeme de Geçiş Süresi  Öngörülmüştür:
Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren ek 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının on sekiz katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim alınır.
Torba Yasada 01.05.2008-30.09.2008 Tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi ilk defa sigortalı olanlar için EK-5.Madde ve prim artırımı uygulanacak mı?
1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında da bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği yıl için 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının on sekiz katı üzerinden başlanılarak, takip eden her yıl için bir puan artırılmak suretiyle otuz katını geçmemek üzere prim alınır.Ek 5 inci madde hükümleri uygulanır.(Torba yasada 5510/Geçici 29.Madde)
 
Hazırlayan:
Vedat İLKİ
Ücretlendirme,İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Bu haber 5409 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

GÜNCEL

YIL YAŞ VE GÜN İLE EMEKLİLİK

YIL YAŞ VE GÜN İLE EMEKLİLİK YIL YAŞ VE GÜN İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR

EMEKLİLERİMİZ 1004

EMEKLİLERİMİZ 1004 Bundan böyle emeklilerimiz ile ilgili resim ve bilgileri www.fuattutuncuoglu.net adresimizden izleyebilirsiniz.
YIL YAŞ VE GÜN İLE EMEKLİLİK13 Aralık 2016

E M E K L İ L E R İ M İ Z

Emeklilerimiz ile ilgili Görsel ve Bilgileri
www.fuattutuncuoglu.net
web adresimizden inceleyebilirsiniz.
Güveniniz için sonsuz Teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Uzmanı

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

ANKET

YURT DIŞI EMEKLİLİK İÇİN MÜRACAAT ETTİNİZ Mİ


Tüm Anketler

Almanyaya TEŞEKKÜRLER

Ofisimize göstermiş oldukları İLGİ ve GÜVEN için
GURBETÇİLERİMİZE
sonsuz teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurtdışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

FRANSAYA TEŞEKKÜRLER

Ofisimize göstermiş oldukları İLGİ ve GÜVEN için
GURBETÇİLERİMİZE
sonsuz teşekkürler

Fuat TÜTÜNCÜOĞLU
Yurtdışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Sayın Kullanıcı ve Ziyaretçimiz, www.sosyalguvenlikmusaviri.net sitemiz iş ve sosyal güvenlik konusunda , bilgilendirme amaçlı mevzuat, bilgi ve kültür platformudur. Web Sitemiz; 1 - Sitedeki bilgilerin kesinlik, doğruluk ve güvenilirliğini, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını garanti etmez. 2 - Sitede yer alan bilgilerin kullanılmasından doğan veya doğabilecek, dolaylı veya dolaysız zararlardan sorumlu değildir. 3 - Sitemizden linki verilen her türlü web sitesi, program, neşriyat, kitap, dergi ve bezerlerinin içeriğinden ve kullanımından doğacak/doğabilecek olumlu/olumsuz zararlardan sorumlu tutulamaz. Sitemizde yer alan yazı, makale, açıklama, bilgi ve içeriğin tüm hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu doğrultusunda web sitemize aittir. Sitemizden herhangi bir şekilde kopyalama, alıntı yapılması, ticari amaçlı kullanılması, başka bir yerde yayınlanması yasaktır. Ancak web sitemiz kaynak gösterilmek kaydıyla, kısmen alıntı yapılarak başka yerde yayınlanabilir. Saygılarımla .. FUAT TÜTÜNCÜOĞLU - Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi